CO TO JEST "PARADONTOZA" ?


Choroby przyzębia zwane potocznie "PARODONTOZĄ" dotyczą aparatu zawieszeniowego zęba, tj. dziąsła, kości żuchwy i szczęki, więzadeł oraz cementu korzeniowego. Ząb umieszczony jest w zębodole i przymocowany do kości za pomocą więzadeł. Postępujące zapalenie przyzębia niszczy te więzadła i powoduje rozchwianie zęba a w konsekwencji jego utratę. Często pacjenci skarżą się, iż tracą zdrowe zęby.
OBJAWY CHORÓB PRZYZĘBIA


Podstawowymi objawami procesu zapalnego toczącego się w przyzębiu są: ból, obrzęk, zaczerwienienie oraz krwawienie z dziąseł. Często towarzyszy tym objawom tzw. halitosis, czyli przykry zapach z ust.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na krwawienie z dziąseł, zmianę ich zabarwienia oraz postępujący obrzęk. Jeżeli pojawi się któryś z tych objawów należy umówić się do lekarza specjalisty periodontologa w celu ewentualnego potwierdzenia istnienia toczącego się procesu zapalnego w przyzębiu.

Rozchwianie i przemieszczanie się zębów są objawami bardzo zaawansowanych postaci parodontozy. Nie leczona choroba przyzębia doprowadza do tego, iż znajdujące się w kieszonkach przyzębnych bakterie ulegają rozprzestrzenieniu się do krwiobiegu a wraz z nim krążą po całym organizmie.

Powyższa sytuacja może skutkować podwyższonym ryzykiem rozwoju miażdżycy, zawału serca oraz udaru mózgu. Potwierdzono także ścisły związek z występowaniem parodontozy a cukrzycą II typu, nadciśnieniem tętniczym, zawałem serca oraz u kobiet w ciąży z przedwczesnym porodem lub niską masą urodzeniową noworodka.

Należy mieć świadomość, że walka o piękny uśmiech nie dotyczy tylko zdrowia jamy ustnej i funkcjonalności zębów i dziąseł. Ma na celu także poprawę stanu zdrowia całego organizmu i eliminację jednej z przyczyn występowania omówionych powyżej chorób. Choroby przyzębia pojawiają się głównie u dorosłych, ale także mogą dotyczyć dzieci, w szczególności młodzieży. Związane jest to ze słabą higieną jamy ustnej lub z obciążeniem genetycznym, które predysponuje do wystąpienia zapalenia przyzębia. Parodontoza jest w większości przypadków chorobą przewlekłą i musi być odpowiednio leczona.
DIAGNOSTYKA I LECZENIE


Diagnostyką i leczeniem chorób przyzębia zajmuje się lekarz stomatolog- specjalista periodontolog.

W zakres kompetencji tej specjalizacji wchodzą:

Leczenie chorób przyzębia składa się z 3 faz, tj. fazy higienizacyjnej, fazy korekcyjnej oraz fazy podtrzymującej.


Faza higienizacyjna polega na odpowiednim instruktażu higieny jamy ustnej i zmotywowaniu pacjenta do podjęcia leczenia, indywidualnie dostosowanego do potrzeb.
Do zadań tej fazy należą:


Faza korekcyjna polega na leczeniu zachowawczym i chirurgicznym. Zapalenie przyzębia powoduje stopniową utratę kości, która utrzymuje ząb w zębodole. Ząb ulega rozchwianiu a następnie wypada. Tworzą się kieszonki przyzębne, które w pewnych sytuacjach można leczyć chirurgicznie poprzez tzw. regenerację przyzębia. Stosuje się preparaty kościozastępcze, których zadaniem jest odbudowa utraconej w wyniku procesu zapalnego kości. Do tej fazy leczenia należą także zabiegi wchodzące w skład chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (pokrywanie odsłoniętych szyjek zębowych, plastyka dziąseł), mające na celu poprawę estetyki przyzębia.

Faza podtrzymująca polega na kontroli i obserwacji wyników leczenia oraz dalszej motywacji pacjenta do współpracy z lekarzem.

W ostatnich latach periodontologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną stomatologii. Coraz nowsze badania i wprowadzone materiały dają duże możliwości leczenia i zapobiegania występowania choroby jaką jest " PARODONTOZA".


Copyright © Gabinety Osiedle Marcelin 2014